Rapportera in algblomning till ICBV

Rapportera ovanliga och akuta händelser längs kusten till Informationscentralen i Bottniska viken (ICBV). Det gäller till exempel algblomning, större antal döda fiskar och fåglar eller döda sälar. ICBV:s uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda...

Sökbara bidrag och stöd 2016

Länsstyrelsen i Västernorrlands län delar årligen ut bidrag och ger stöd till kommuner, privatpersoner och företagare. Här kan du läsa om vilka medel du kan söka hos oss 2016. Det finns bl a stöd för fiske och vattenbruk samt för solceller. Källa: Länsstyrelsen...