Länsstyrelsen Värmland

Upphandling: Avverkning och röjning i Lurö skärgård. Länsstyrelsen erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på restaureringsavverkning och röjning på två öar i naturreservatet Lurö skärgård i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag...