Svenska ekmiljöer får EU-pengar

Bild: Länsstyrelsen EU:s Life-fond har beviljat Life-projektet Bridging the Gap. Huvudsyftet med projektet är att restaurera 30 värdefulla ekområden i södra Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur. Projektet som ska pågå i...

Örnkoll

Foto samtliga bilder: Peter Hellström, Naturhistoriska Riksmuseet I slutet av maj är det dags för den årliga inventeringen av häckande havsörn i skärgårdarna. Arbetet är uppdelat i två omgångar. Först görs en snabb inventering med hjälp av helikopter. Då söker man upp...