Projekt Malmporten i Luleå miljöprövas

Nu har Sjöfartsverket och Luleå Hamn lämnat in ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen för att få tillåtelse att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och minska miljöpåverkan från fartygstrafiken till Luleå. Därmed har projekteringsarbetet nått en...