Bränningen nr 2 2016

Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening Ett stort Grattis till Barbro Olsson, Söderhamn som fått ett fint kulturpris. Region Gävleborg vill med kulturpriset 2016 uppmärksamma Barbros betydelsefulla roll som förmedlare av och som viktig länk i det...

Fiskens kamp mot vattenkraften

En tredjedel av världens sötvattenfiskarter är hotade. I Sverige har många lax- och öringstammar försvunnit efter 100 år med storskalig vattenkraft, men det går att vända utvecklingen. En stor grävmaskin står i den nästan tömda Gavleån, mitt i centrala Gävle....

Bränningen nr 1 2016

Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening I årets första nummer av Bränningen finns verksamhetsredogörelse för 2015 och kallelse till det 34:e årsmötet inom föreningen.  Läs även om en träbåtsentusiast som har lagt ner 3000 timmar på att rusta en gammal...