Kustbevakningen kvar på Lesbos året ut

Foto: Kustbevakningen Kustbevakningen förlänger uppdraget på Lesbos. De två patrullbåtarna med besättningar som sedan ett år ingår i operation Poseidon fortsätter året ut, till 31 december. Trots en kraftig nedgång av antalet migranter som når Grekland från Turkiet...

Ökad förmåga med nya RIB-båtar

Foto: Valdemar Lindekrantz Under sommaren har tre RIB-båtar levererats till kuststationerna i Göteborg, Lysekil och Västervik. Båtarna är ett välkommet tillskott i Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete. De nya RIB-båtarna är tillverkade i Italien av samma företag som...

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen. Varför ändras reglerna? En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den...

Sjöräddningsfall något över genomsnittet

Räddningsledare Maria Boman, Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC. Antalet sjöräddningsfall januari- juli 2016 har ökat med tolv procent jämfört med medelvärdet för motsvarande period 2000-2015. De tre enskilt största larmorsakerna i sammanhanget...