Foto: Göta Kanalbolag

Antalet fritidsbåtar på Göta kanal har ökat med 10 %. Årets framgång tyder på att det klassiska byggnadsverket lockar allt fler nöjda besökare till regionen och till Sverige.

Besöksmålet Göta kanal har årligen ca 3 miljoner besökare och det har länge varit en positiv utveckling av turister som kommer landvägen. Trenden i båtbranschen däremot har varit nedåtgående i flera år, men börjar plana ut. Redan nu kan AB Göta kanalbolag konstatera att säsongen för fritidsbåtar på Göta kanal är stark. Antalet fritidsbåtar under högsäsong har i år ökat med 10 %. Den kundundersökning som genomförts visar också på att nöjdheten ligger i topp, 4,6 på en femgradig skala.

Företagarna längs med kanalen berättar också om en stark sommar och om högsäsongen hörs röster som ”bästa sommaren någonsin” och ”all time high”. Det för året nyöppnade Göta kanal Besökscentrum i Berg, som är första steget i en större satsning, har sen öppningen i maj haft hela 23 000 besökare, vilket är långt över förväntan. De nya och utbyggda ställplatserna längs kanalen har haft en mycket hög beläggningsgrad.

Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater. AB Göta kanalbolag ägs av staten. Bolagets uppdrag är att återställa och bevara det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal samt att skapa förutsättningar för turism.

Källa: Göta Kanalbolag pressmeddelande

http://www.mynewsdesk.com/se/gota_kanalbolag_ab/pressreleases/stark-sommar-foer-goeta-kanal-1523844,Läs hela pressmeddelandet