Rörö skola. Foto: Anneli Beiron

Sommaren går mot sitt slut och nu börjar höstterminen i skolorna. Skärgårdsbryggan kontaktar Rörö skola för att höra hur det går inför hösten. Rörö är den nordligaste av de bebodda öarna i Öckerö kommun och hade drygt 260 invånare i senaste räkningen. Här finns en av landets riktigt små skolor, nu med 13 elever i F-6 inför skolstarten på torsdag.  Förskolan (dagis) är inte inräknad. Men just det här läsåret går det ingen i sexan . 

Undervisningen är i så kallad B-form med flera årskullar i samma klassrum. På Rörö blir det 6 elever i F-3:an och 7 som går i 4-5:an. B-form har ju sedan länge visat sig vara mycket bra för elevernas utveckling och barnen i de små skärgårdsskolorna får en bra start.

Anneli Beiron som är lärare på skolan berättar att antalet elever har legat stabilt kring 30-35 under mer än 20 års tid. Men de senaste fyra åren har det fallit snabbt. Det har varit några år med färre barn på Rörö. Minskande elevantal har även gjort att skolan på ön Knippla strax intill stängdes efter vårterminen tidigare i år. Till Rörö skola kommer även ett par barn med färjan från Hyppeln. Även där fanns tidigare en egen skola.

Men Anneli är optimistisk.  – Det är flera unga familjer som har ”flyttat hem” och om några år ökar antalet elever i skolan igen.

Små skolor innebär även att det är en liten arbetsplats med få lärare. Det kan många gånger vara ett problem för kommunen att få tag på behöriga lärare. Det är ju ett krav idag och faktisk ett visst formellt hot mot de små skolorna. Men på Rörö har det gått bra.  – Vi har behöriga lärare i alla ämnen, säger Anneli.

Det man också har är närheten till naturen och det utnyttjar man i undervisningen. Mycket skolarbete sker utomhus och särskilt med anknytningen till havet.    

B.A.