Under de närmsta dagarna byter Skärgårdsbryggan utseende och vi hoppas att vår nya webbplats blir en plats där läsarna finner intressant och informativ läsning om vad som händer i den svenska skärgården.

Det var 1997 som verksamheten med Skärgårdsbryggan drogs igång av tre entusiaster med företaget Runmarö Lighthouse; Anne Forslund, Göran Stenstrand och Beje Forslund med Torbjörn Nordlindh som webmaster och teknikman.

2011 påbörjades ett långsiktigt samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund och från 1 januari 2015 har SRF tagit över verksamheten och är ansvariga för Skärgårdsbryggan. Målsättningen är att sprida kunskaper om skärgårdarna och de frågor som påverkar utvecklingen där. Skärgårdsbryggan vill vara mötesplatsen för allt och alla i vårt avlånga land som har med skärgård att göra.

Källa: Skärgårdsbryggan