För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Var i Vättern får man fiska?

Det är endast i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du ha fiskerättsinnehavarens tillstånd. Allmänhetens fiske får endast bedrivas på allmänt vatten som vanligen omfattar allt vatten utanför 300 meter från fastlandet eller ö som är längre än 100 meter. I de fall tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter går gränsen till allmänt vatten först utanför denna djupkurva.

Källa: Hav

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkrafta.html,Läs hela notisen