Foto: Valdemar Lindekrantz

Under sommaren har tre RIB-båtar levererats till kuststationerna i Göteborg, Lysekil och Västervik. Båtarna är ett välkommet tillskott i Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete.

De nya RIB-båtarna är tillverkade i Italien av samma företag som tidigare levererat fyra liknande båtar till Kustbevakningen. Det innebär att båttypen prövats i svenska förhållanden och att man på förhand vet att de lämpar sig väl för Kustbevakningens verksamhet.

I Västervik ser man många fördelar med sitt nytillskott som går under beteckningen KBV 452.

– ”Båten är stabil i hög sjö och gummipontonerna gör att vi kan borda andra båtar i kontroll- eller sjöräddningssyfte på ett säkert sätt, säger maskinisten Johan Löfqvist och tillägger att det rymliga fördäcket lämpar sig väl för en rad olika arbetsuppgifter så som sjuktransporter, beslagtagande av olovliga fiskeredskap och transport av miljöskyddsutrustning”.

Källa: Kustbevakningen

https://www.kustbevakningen.se/materiel–teknik/nyhetsarkiv/okad-formaga-med-nya-rib-batar/,Läs hela notisen