Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen förlänger uppdraget på Lesbos. De två patrullbåtarna med besättningar som sedan ett år ingår i operation Poseidon fortsätter året ut, till 31 december. Trots en kraftig nedgång av antalet migranter som når Grekland från Turkiet finns det fortfarande ett stort behov av gränsövervakning och sjöräddning.

Kustbevakningens gränsövervakande och livräddande resurser fortsätter vid EU:s yttre gräns mot Turkiet. Insatsen i Frontex operation Poseidon inleddes den 1 oktober 2015 med patrullbåten KBV 477 och två besättningar. Den förstärktes med ytterligare en patrullbåt 1 april 2016. Förutsättningarna var inledningsvis att uppdraget skulle avslutas sista september, men nu blir det alltså förlängt.
– ”Våra båtar och besättningar behövs på Lesbos. Vi kan det här jobbet och har en organisation som fungerar väl för uppdraget på Kustbevakningen. Därför fortsätter vi i Frontex operation, och bidrar till att situationen i Egeiska havet förhoppningsvis kan fortsätta att vara stabil”, säger Kenneth Neijnes, operativt ansvarig för Kustbevakningens insats i Grekland.

Källa: Kustbevakningen

https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton2/nyheter-operation-poseidon/kustbevakningen-kvar-pa-lesbos-aret-ut/,Läs hela notisen