I helgen arrangerades Internationella Fyrdagen/helgen av Svenska Fyrsällskapet.

På lördagen uppmärksammades bland annat 100-årsjubilerande Understens nya fyr som ligger ovanför Ålands hav . Från Sjöfartsverket medverkade Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör, Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen, Jon Granstedt, affärsområdeschef för Bygg och Teknik samt båtmännen Harald Gustavsson och Karl Brus.

-”På Understen finns två fyrar. Dels den gamla som är nedsläckt och dels den nya som fyller 100 år. Platsen är lite unik eftersom gamla fyren byggnadsmässigt inte har byggts om. Den ersättes istället av den nya fyren”, förklarar Jon Granstedt.

Sjöfartsverket har för övrigt ett tiotal fyrar som är öppna vissa tider på året och den verksamheten brukar locka 50 000 – 60 000 besökare varje år.

-”Fyrdagen innebär en möjlighet för oss att skapa uppmärksamhet runt verksamheten och en möjlighet för människor att besöka fyrar som normalt är stängda”.

Marianne Brus närvarade i egenskap av den sista fyrmästaren. Vidare sattes en minnesplakett upp. Evenemanget arrangerades i samarbete med Roslagens sjöfartsminnesförening.

Vid samlingen överlämnades från Sjöfartsverkets sida en present till 20 års firande Svenska Fyrsällskapet. Den utgjordes av flera moderna glödlampor som används i dagens fyrar. Dessa hade i sin tur fästs på en bräda och för genomförandet stod Sjöfartsverkets Marinteknik.

Källa: Sjöfartsverket