Företrädare för Aktion Rädda Vättern lämnar in protestlistor och överklagar Länsstyrelsens beslut att tillåta Försvarsmakten skjuta 69 000 skott om året över Vättern.

Över 25 000 namnunderskrifter kommer lämnas in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg i eftermiddag. Men försvarsmakten har i sin tur också överklagat och vill skjuta 50 dagar istället för de 30 dagar de fått tillstånd till. 

– ”Vi har ett behov inom Försvarsmakten som motsvarar vårt överklagande”, säger Lina Weinmann som är chef för försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Hur ser du på att de samlat in 25 500 namn?

– ”Jag vet inte vad de förmedlar utan det får vi se när det tas med i processen i överklagandet”.

Källa: SR Östergötland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6496873,Läs och hör mer