Foto: Valdemar Lindekrantz

Kustbevakningen i Helsingborg har tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nord Väst (RSNV) inlett ett samarbete för att effektivisera och utveckla räddningsdykarverksamheten. Under den gångna veckan har dykare från båda organisationerna övat räddningsdykeri och bärgning av farligt gods i Helsingborgs hamn.

Öresundsregionen är en av världens mest trafikerade farvatten med en tydlig ökning av stora passagerarfartyg med tusentals personer ombord. En kollision eller större brand ombord där de normala resurserna inte klarar av att hantera situationen är ett mardrömsscenario. För att lyckas krävs god samverkan från flera håll.

 – ”När vi började övningen höll sig deltagarna på varsin kant men när vi samlades efteråt satt alla huller om buller och det är precis det vi är ute efter: Att sudda ut gränserna när vi ska lösa en gemensam uppgift”, säger Tobias Palm på Räddningstjänsten.

Källa: Kustbevakningen

http://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/raddningsdykare-ovar-tillsammans-i-helsingborg/,Läs hela notisen och ser mer bilder