Läs senaste numret av Hav & Vatten

Hav & Vatten är tidningen som skriver om vatten, från diskhon till havsdjupet. Den vänder sig till alla som intresserar sig för livet och kraften i det blöta. Vi speglar och driver påarbetet för en levande vattenvärld. Vilka riktar sig tidningen till? Havs &...

Stor räddningsövning på Holmön idag. Scenariot är att färjan Capella med 100 passagerare får ett allvarligt haveri efter avgång från Holmön. Många myndigheter och organisationer är med och omfattande räddningsinsatser kommer att sättas in. Det ska bli intressant att...

Kick-off för SeaGIS 2.0

Den 14-15 september hölls en kick-off för projektet SeaGIS 2.0 i Klobbskat utanför Vasa. Deltagarna i projektet möttes för att dra upp konkreta handlingsplaner och formera olika arbetsgrupper. En styrgrupp med representanter från samtliga deltagande myndigheter i...

Oljesaneringsövning

Ett 20-tal fartyg från åtta länder deltog i övningen. Foto: Kustbevakningen Den 10:e september genomfördes den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta utanför Polens kust. Balex Delta anordnas av HELCOM, ett internationellt samarbetesorgan i frågor som rör sjöfart...