Avslutning på Sagostafetten

Bobo och Bruno på äventyr. Kapitel 7, del 2 Överraskningen skriven av Björkö-Arholma skola fortsättning på kapitel 7 – Förlåt oss! Vi är inte pirater på riktigt. Vi går på Björkö-Arholma skola och har klätt ut oss.  Vårt julspel handlar om pirater. Vi behövde...

Lyckad insats i Stockholms hamnar

Tullverket, Kustbevakningen och polisen samverkade i en insats där gränsöverskridande brottslighet stod i fokus. Man gjorde en gemensam offensiv i hamnarna i Nynäshamn och i Kapellskär mellan den 8-10 april. Insatsen riktade sig den här gången mot trafiken till och...

Ännu svalare, nu ensiffrigt.

Fint besök i Blekinge skärgård.

Foto: ©Lloyd Luecke. Bilden har inget samband med händelsen. Danska paddlare i Blekingska skärgården utanför Bräkne Hoby fick sällskap av ett Öresvin/Flasknosdelfin med sin unge. Det har tydligen blivit vanligare med besök av dessa på våra breddgrader, annars är det...