I det senaste numret finns mycket att läsa om förutom kallelse till årsmötet (vilket nu har ägt rum),.

Läs rapporten från 40-årsjubilerandet, läs om byggnation av brygga vid replipunkten Östernäs på Rådmansö till glädje för främst Gräsköborna samt skärgårdsupphandlingen.

Ordförandes tankar

Den rätta ändan.

Den 7e okt ställde sig samtliga partier bakom en förstudie om sjötrafiken vid ett möte på Trafiknämnden. Ja, det var ju bra, men helt färdigt är det ju inte ännu. En sak kan man dock konstatera, försök inte ändra i skärgården utan att få med skärgårdsborna på båten, för det blir inte bra.

Fråga alltid skärgårdsbon, han kan, det är en god regel, det är lika bra att kliva ned från hästen på en gång. Skärgårdsbor går inte till strid utan att ha rätt i sak, av flera anledningar. Vi har inte tid, vi vill leva, jobba och streta på i frid och ro, helst utan inblandning, dessutom är vi för stolta för att vilja ertappas med att ha fel.

Det är därför glädjande att sjötrafiken går mot något som i bästa fall kan bli riktigt bra. Lokal förankring var ett modeuttryck för en del år sedan. Ett bra uttryck tycker jag, det är rimligt att vi som är berörda och beroende av trafiken ska få vara med i processen så mycket det går.

Jag blir misstänksam när t ex politiker eller tjänstemän säger att man ska känna sig delaktig. Ungefär som att remissrundor och informationsmöten bara är en besvärlig del av processen.

Å nej, vi skall vara delaktiga då och endast då blir resultatet bra. Det är kunskapen det kommer an på.

Vi går alltså mot något som kanske inte blir så dumt, nu när man drar det rätt väg.

Det var förövrigt väldigt roligt sist, på jubileet menar jag.

Att höra tidigare ordföranden berätta var mycket underhållande, dråpliga historier, kryddade med lika delar bitter humor och glad rättframhet. Det var en glad afton och något att ta avstamp i inför kommande utmaningar.

För utmaningar blir det och snart är det årsmöte då ses vi igen.

Alf

Bladet_nr._3-_2014.pdf,Läs hela medlemsbladet här