Hunden var okopplad i Kosterhavets nationalpark. Ägaren bötfälldes med 2 000 kronor.

– När man beslutar om en nationalpark finns det i beslutet vissa föreskrifter om vad man inte får göra, exempelvis bryta kvistar, elda eller ha hunden okopplad, säger kammaråklagare Kristina Persson.

Kontroll

I det här fallet var Kustbevakningen ute och kontrollerade om reglerna för nationalparken efterlevdes.

På en holme söder om Sydkoster upptäckte de mannen och hans hund i början augusti.

– De pratade med ägaren som inte visste om förbudet. Han tog genast hand om hunden och kopplade den.

Brottet kallas Förseelse mot områdesskydd.

Källa: GP