Lagrådsremiss om ändringar i fiskelagen

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss gällande ändringar i fiskelagen till lagrådet. Ändringarna innebär bland annat att licensbestämmelserna förenklas och anpassas till EU-lagstiftningen. Översyn – Översynen av fiskelagen är ett viktigt steg på vägen för att...

Gårdsförsäljning även i Stockholms län

Två pressmeddelanden med helt motsatta åsikter från två av Stockholms läns landstings allianskamrater nådde oss i går. Håll till godo och fundera på var du ska lägga din röst i höst: Centern Centerpartiet har genom landsbygdsminister Eskil Erlandsson annonserat att...