Körkort för vattenskoter

Här kommer ännu en riksdagsmotion: Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett körkort för förare av vattenskoter. Motivering Vattenskotrar är populära fordon i våra vattendrag under sommartid. Men...