Bullerö på nätet

Foto: Fredrik Olsén Bullerö har nu skapat en egen webbsida: Välkommen! Bullerö naturreservat består av 900 öar, kobbar och skär med mellanliggande fjärdar. Sammanlagt ingår ca 450 hektar mark och 4000 hektar vatten i reservatet som bildades 1967 för att trygga...

SIKOs årsmöte

Vi har tidigare här på Skärgårdsbryggan haft en notis om SIKOs årsmöte i februari då en förändring av stadgarna var den stora frågan. Nu har protokollet från mötet kommit samt också en verksamhetsplan. Sikoarsmote2013.pdf,Siko Årsmöte 2013 Verksamhetsplan 2013...