Mälaren riskerar bli en havsvik

Dricksvattenförsörjningen och vattenkvaliteten är avgörande faktorer för samhällsutvecklingen, både i Sverige och internationellt. Till följd av klimatförändringarna beräknas havet om hundra år ligga på nästan samma nivå som Mälaren. Då hotas dricksvattenförsörjningen...

Ny regional organisation

Den första oktober 2011 inför Kustbevakningen en ny regional organisation för ledning av myndighetens operativa verksamhet. Den nya organisationen innebär att fyra regionala ledningar blir två. Flytt av ledningscentraler Den första september flyttar ledningscentralen...