Sprängda yngel ger kunskap om ekosystem

Foto: Malin Hjelm Försämrad rekrytering av abborre och gädda har rapporterats längs kustavsnitt i södra Östersjön de senaste årtiondena och Fiskeriverket har gjort flera undersökningar för att finna orsakerna. Sprängning, eller undervattensdetonationer, är en metod...

6 nät i sjön. Resultat: 1 strömming, simpor i mängd samt trasigt nät orsakat av säl