Finlands öar

FÖSS står för Finlands öar Suomen Saaret som är en förening för skärgårdsbor i Finland. Föreningen är också medlem i ESIN, European Small Islands Federation. På deras hemsida finns mycket information om föreningen och dess verksamhet samt nyhetsbrev på både finska,...

Vikarsälar problem för fisket

Det kustnära fisket har stora problem med att sälbeståndet ökar. Idag får man bedriva skyddsjakt men det hjälper inte länets fiskare eftersom vikarsälen inte får skjutas, trots att det är den mest förekommande sälen. – Löjfiske och med garn så är det ju...

Skeppsholmsdagen 13e september

Skärgårdsstiftelsen är med som vanligt vid den nionde Skeppsholmsdagen i följd. Sammanlagt besöks Skeppsholmsdagen av mellan 15 och 20 000 människor. Söndag 13 september mellan kl 11-17 kan du besöka stiftelsens monter på Skeppsholmsdagen. Vi håller till alldeles...

Sjöfartsverkets delårsrapport januari-juni 2009

Januari-juni 2009 Nedgången i världskonjunkturen har fått stora återverkningar på Sjöfartsverkets ekonomi. Den minskning av avgiftspliktiga godsvolymer som inleddes under fjärde kvartalet 2008 har fortsatt under första halvåret 2009 och uppgår per juni till cirka 16...