Projektet Skärgårdsutvecklare slutfört

Pia Södergren SIKOs treåriga projekt Skärgårdsutvecklare startade den första april 2006 och är nu avslutat. Tack vare ekonomiskt bidrag från länsstyrelse, landsting och skärgårdskommunerna i länet kunde SIKO anställa Pia Södergren och Jonas Linell. De har under denna...

Magnus Olsson kan fortsätta Volvo Ocean Race

Magnus Olsson i Boston Foto: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race Magnus Olsson, skeppare på Ericsson 3, har fått klartecken från läkaren att fortsätta segla i Volvo Ocean Race. Det var efter fem dygn av den förra etappen (16 april), från Rio de Janeiro till Boston, som...

Ökat stöd till sälskador på fiske

Naturvårdsverket har fördelat nära 30 miljoner kronor till sälskador, en ökning med 10 miljoner från i fjol. Merparten går till ersättning för skador på yrkesfisket. Samtidigt pågår utveckling av sälsäkra redskap för fiske efter abborre, gös, sik och torsk. –...

Nya regler för strandskydd

Riksdagen har beslutat om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar då kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut...

Gör ett besök på Beckholmsdagen

Det finns planer på att stänga promenadstråket till Beckholmen, men den 16/5 är ön i alla fall fortfarande helt öppen för besökare som kan ta del av det levande hantverket på ön och även se välrestaurerade fartyg och fartyg under restaurering. Aktiviteter som...