Företagarnas Dag den 23 november

Som vanligt hålls Företagarnas Dag den 23 november. Nytt för i år är att vi träffas på Utö Värdshus. En extra insatt båt lämnar Årsta Havsbad klockan 12.00 för att alla ska hinna lagom till incheckning klockan 13.00. Konferensen inleds klockan 13.30 och dagens...

Sjögårdens höstmöte för medlemmarna

13/11 1800 å Sjöhistoriska museet. Viktigt att våra 63 medlemsorganisationer kommer. Kallelse har sänts till våra medlemmars kontaktpersoner. Huvudpunkt är yttrandet över RUFS = Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Yttrandet kommer att finnas på vår...

Stranderosion i Stockholms skärgård

Denna motion är skriven av Karin Enström (m) ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion i Stockholms skärgård. Motivering Problemen med stranderosion i Stockholms skärgård...

Det gäller att ha godis hemma att muta varulvarna med