Glesbygdens bensinstationer

Lars Gustafsson (kd) har ställt en skriftlig fråga i riksdagen till näringsministern angående glesbygdens bensinstationer. En fråga som också intresserar oss på Skärgårdsbryggan då hotet om nedläggning av ett antal skärgårdsmackar är överhängande. Lars Gustafssons...

Första flundran fiskad i Mälaren

Såvitt man vet har en flundra fångats i Mälaren för första gången. Fiskaren Hans Karlsson hittade en skrubbskädda på nästan ett kilo i sitt gösnät. Skrubbskäddor ska kräva vatten med en salthalt på mer än 6 promille för att kunna föröka sig, enligt en finsk studie....

Fiskare ersätts för sälskador

16 gotländska fiskare som drabbats av förlust på grund av sälskador på fiskfångst och redskap kommer att få ekonomisk ersättning av länsstyrelsen. Summan är på drygt tusen kronor och uppåt. En fiskare i Östergarn får 76 000 kronor vilket är det största bidraget....

Världens största databas för fritidsbåtsritningar

Världens största databas med fritidsbåtsritningar ska skapas av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det stora skanningsprojektet startar i monter C24:13 på båtmässan Allt för sjön! Tillsammans äger Museiföreningen och...