Vad gör Svartsörådet?

Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö som bygger på samråd mellan bofasta och fritidsboende. Rådet har sitt ursprung i den demokratiska processen med framtagning av den fördjupade översiktsplanen, FÖP. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan...

Hot mot öarnas polisväxel inte över

Risken för att Polisens Kontaktcenter på Ornö, Sandhamn och Arholma läggs ner kvarstår. I en uppdaterad utredning har förslaget ytterligare konkretiserats. Landshövding Per Unckel utgår ifrån att kontaktcentralerna blir kvar och är beredd att ta strid för öarna....