Sikfiske och gåsamiddag

November har som vanligt bjudit på både soliga och mulna dagar även om de mulna verkar ha varit fler. Mörkt har det i alla fall varit vissa tider som det alltid är denna månad även om det kom en hel del snö i mitten av månaden. Så har det varit sikfiske förstås. En...

Segla Eurocard Gotland Runt 2008

Foto: Christer Lundin Enklast för dig som seglar för första gången är att välja LYS-klass! Notera att IMS-regeln har modifierats och döpts om till ORC International, läs mer på www.orc.org En annan nyhet är att vi bjuder in till respitreglerna IRC och Nautor`s Swan...

Nya grepp för att stärka besöksnäringen i Värmdö

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade vid onsdagens sammanträde att Värmdö kommun, i samverkan med det lokala närings- och föreningslivet, ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Samarbetet heter Visit Värmdö. – Med nya grepp och ett modernt och...

Ett lokalt anpassat strandskydd

Agneta Berliner (fp) har ställt följande skriftliga fråga till miljöminister Andreas Carlgren (c) Strandskyddet är viktigt för djur- och växtliv liksom för att behålla den fria allmänna tillgängligheten till våra stränder längs kuster, sjöar och vattendrag. Det...