Gran Prix

Foto: Gransegel Sista helgen i augusti arrangeras sedan 6 år tillbaka regattan Möja Runt eller Gran Prix som den också kallas efter upphovsmännen, killarna på Gransegel. Från att ha varit ett hugskott och trevligt sätt att umgås med kunder i avspända former har...

ICES-delområde 27 undantas från s.k. torskfiskestopp

Från och med måndagen den 2 juli 2007 är det åter tillåtet att i ICES-delområde 27 fiska med de redskap som är förbjudna under de s.k. torskfiskestoppen i Östersjön. Inom EU har man beslutat att det förbud för fiske med trål, snurrevad eller liknande redskap med en...

Värnanäs skärgård skyddas av HELCOM

Naturreservatet Värnanäs skärgård ingår nu i Helsingforskonventions nätverk av värdefulla marina områden. Genom ett regeringsbeslut har det internationella marina nätverket inom Helsingforskonventionens område, reviderats. Därmed ingår Värnanäs skärgård, som ligger i...

Workshop om ålar och vattenkraft

Under tre dagar i maj 2007 arrangerade Fiskeriverket, i samarbete med energibranschen, en workshop med titeln ”Eel behaviour and dams – facilitating the downstream migration of silver eels”. Syftet var dels att samla och uppdatera kunskaper i ämnet,...