Sensationella fynd av 300 miljoner år gamla kräftdjur

Linsräka har hittats på Björkviksudden, Ingarö. Foto: Hans Berggren/N Under 2006 har Länsstyrelsen i Skåne lett inventeringar av tre hotade kräftdjur. Hästskoräka har noterats från 3 platser på Öland. Linsräka har upptäckts på 10 platser i fyra län (Skåne, Halland,...

Scandinavian Islands, Magnus Woxén och Archipelago Raid!

Vad har de gemensamt? Kom till monter AG:08 Fredag 2 mars kl 15.00 Svartsö herrgårdspensionat bjuder på tapenade på spisbröd Vi har mycket att erbjuda i våra tre skärgårdskommuner Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Förutom den vackra skärgården som spänner över de tre...

Frihamnen får ny kryssningsterminal

En ny terminal för internationella kryssningsfartyg skall byggas i Frihamnen i Stockholm, vilken planeras vara klar 2008. Styrelsen för Stockholms Hamnar har beslutat att Magasin 9 på Frihamnspiren ska totalrenoveras. Terminalen skall bli tretusen kvadratmeter stor...

Örnar räknas

Antalet havsörnar och kungsörnar skall räknas i helgen vid Mälaren och Hjälmaren för att se hur de påverkas av yrkesfisket. Kartläggningen skall göras även i Svartådalen upp till Fläcksjön, vilket är nytt för i år, uppger projektledaren Sten Ullerstad. Hur...

Mer snö

Synpunkt Norrtälje – en väg in för alla Den 1 mars inför Norrtälje kommun en samordnad organisation för att ta tillvara medborgarnas synpunkter. ”För oss förtroendevalda är det viktigt att medborgarna kan framföra sina synpunkter och få svar”, säger...