En maritim promenad i Stockholms Sjögård idag med framtidsvisioner

Föreningen ”Stockholms Sjögård – Maritim ”kultur”är en ideell samarbetsorganisation som bildades våren 2002. Drygt 50 föreningar och organisationer är medlemmar och representerar över 40 000 personer. Sjögården har tagit till sin uppgift att...

Kom och prata levande vatten

Länsstyrelsen bjuder in bransch- och frivilligorganisationer och andra berörda till ett dialogseminarium om hur länets sjöar, vattendrag och kustvatten i framtiden ska kunna betecknas som ”levande vatten”. – En grundpelare i vattenförvaltning är att...

EU-program för Östra Mellansverige till regeringen

Förslaget till nytt strukturfondsprogram för Östra Mellansverige överlämnas idag, tisdag, till näringsminister Maud Olofsson. Programmet har utarbetats i bred samverkan i de fem länen Södermanland, Västmanland. Örebro, Uppsala och Östergötland. Programmet ska bland...