Barn och Ungdomars Skärgård = BUS

BUS är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms, Ålands och Sydvästra Finlands skärgård som nu blivit godkänt inom Interreg III A. SIKO är den svenska partnern i projektet. Bakgrund Genom ett större gränsöverskridande projekt kunde barnen och ungdomarna träffas och...

Anlagd brand på Husarö

Lanthandeln och sjökrogen på Husarö i Stockholms skärgård brann i natt ned till grunden. Två personer har gripits, misstänkta för både mordbrand och inbrott. Byggnaden var övertänd när räddningstjänsten kom till platsen men man lyckades hindra elden från att sprida...

Berguvar i stan

I Stockholms län finns idag ett 40-tal kända häckningsplatser för berguv. Sedan ett antal år tillbaka har berguven även börjat söka sig till bebyggda miljöer. Grus- och bergtäkter liksom soptippar är exempel på miljöer där berguvar nu häckar. Ett tiotal sådana...

Officerarbrist på Muskö

Det råder stor brist på befäl på 4:de sjöstridsflottiljen på Muskö i Stockholms Skärgård. Idag saknas ungefär 50 officerare, vilket kan komma att innebära problem för verksamheten, säger kapten Jonas Hård af Segerstad, informationschef på flottiljen, till Radio...