Förmånsbeskattning om stugan ej blir uthyrd

Interpellation 2005/06:285 av Carl B Hamilton (fp) till finansminister Pär Nuder (s) Beskattning av oönskad och förlustbringande dispositionsrätt till stugor, båtar med mera Frågan gäller fall när Skatteverket påför personer och företag som yrkesmässigt hyr ut stugor...

Sjöfartsutbildning kvar på Gotland

Nu är det klart med ett samarbete om en sjöfartsutbildning mellan Gotlands kommun och Rederi AB Gotland. Tjugo elever per år ska få gå sjöfartsutbildningen, som kommer att ha riksintag. Rederiet ska ge max 500 000 kronor per år till kommunen för att hålla...

Ett votivskepp överlämnas

Det kom ett mail Hej! Jag vill passa p att förvarna om den unika begivenhet som kommer att tilldraga sig i Blidö kyrka, lördag 10 juni, med början kl 18.00. I samband med helgmålsringningen kommer då en modell av ångfartyget Blidösund att överlämnas till och mottagas...

En ny RUFS skall tas fram

Landstinget inbjuder till ett första möte den 14 juni för att diskutera en ny regional utvecklingsplan INBJUDAN TILL STARTMÖTE Det går bra för Stockholm-Mälarregionen. Men positionen är inte given. Vi behöver utveckla samarbete och arbetssätt, vidga blicken till en...

Loggbok

Grattis Kungen!