Skärgårdsstiftelsen investerar

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har satt upp en investeringsplan för 2006. Det handlar om allt från reningsverk till vandrarhem och urinbrunn. Investeringsobjekten finns på Arholma, Finnhamn, Riddersholm, Grinda, Lådna, Nåttarö, Gålö och Utö. Man söker nu...

Nytt från vår nordligaste skärgård

Även Luleå skärgård har en skärgårdsförening. De ger också ut ett medlemsblad som innehåller en hel del intressanta artiklar.http://arkiv.skargardsbryggan.se/wp-content/uploads/2016/04/Lulenytt.pdf,Läs den här

Båtsportkort i nytt format

Båtsportkorten arbetas nu om till nytt format – A3. Under 2006 kommer två nya delar att ges ut i Stockholms skärgård; Stockholm Mellersta och Stockholm Nord. Stockholm Mellersta, som täcker området Möja-Dalarö, utkommer till båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö....

Aggressiv form av fågelinfluensa konstaterad i Sverige

Pressmeddelande från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt Under natten har fyra viggar analyserats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA i Uppsala. Två av fåglarna bar på ett aggressivt fågelinfluensavirus och det innebär att fågelinfluensan...

Dagsmeja

SMHI skriver på sin hemsida om dagsmeja: Vi är nu så långt framme på vintersäsongen att solens strålar blir alltmer verkningsfulla. Dagsmeja är ett uttryck som används främst under perioden februari till maj och enligt definitionen ska marken vara snötäckt. Var och en...