Majoriteten i landstinget, som består av (s), (v) och (mp), har lagt sitt budgetförslag för 2006.
Där kan man bland annat läsa om trafikplanerna för kommande år både vad gäller SL och Waxholmsbolaget.

Vi har klippt ut vad som står om skärgårdstrafiken

Waxholmsbolaget
Kollektivtrafiken till sjöss ska skapa goda förutsättningar för den bofasta befolkningen och erbjuda alla invånare i Stockholms län tillgång till skärgården. Waxholmsbolaget kommer under 2006 att starta daglig åretrunttrafik på öarna Gräskö, Norröra och Söderöra i Norrtälje skärgård.

Miljöarbetet går vidare
Stockholms skärgård rymmer en unik och känslig naturmiljö. För att minska de miljöproblem som fartygstrafiken för med sig ska Waxholmsbolaget bland annat fortsätta omställningen till den miljövänligare miljöklass 1-dieseln.
Miljöanpassningen inom bolaget fortsätter och höga miljökrav ställs vid bland annat inköp av nya fartyg. Waxholmsbo­laget ska också genomföra ett jämförande försök med syntetisk diesel under 2006.

Nya åldersgränser
Under 2006 inför Waxholmsbolaget nya ålders­gränser och rabatter, i enlighet med dem som används av SL. Det betyder att ungdomar under 20 år får resa till ungdomspris.http://www.sll.se/,Mer finns att läsa på www.sll.se