Novemberväder

November närmar sig. Det är en månad som många kanske upplever som en månad ”utan” väder. Det är ofta molnigt, disigt och grått. Alla löv har fallit och dagarna blir allt kortare. November i topp vad gäller dimma. Ofta ligger dimmolnen kvar under hela...

Nytt från Fiskeriverket

Ändringarna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område rör: Tillstånd till drivgarnsfiske i Östersjön år 2006 Förhandsanmälan -Ändring av den s.k fyratimmarsregeln Krav på förhandsanmälan av en landning av mer än ett...

Eld över hav

Senast det brann vårdkasar i skärgården var i mitten på 90-talet när skärgårdsborna ville varna för sin nya fiende: fastighetsskatten. Och när man ska varna för en fiende så har skärgårdsborna i alla tider tänt eldar. Nu hjälpte inte eldarna den gången. I lördags...