Samrådsmöten om program för kustplan

Program för kustplan, fördjupning av översiktsplanen för kusten och skärgården i Värmdö kommun är ute på remiss 2005-08-01 t o m 2005-10-31. För att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöten om program för...

Fårhus på Möja

2005-09-25 Foto: Agneta Österman Möjas nya utflyktsmål – bygget i Ulf-vik! Här gjuts det och spikas och fixas och donas i en väldig fart. Det ska bli ett fårhus av det större formatet och detta hus blir också starten för ett nytt spännande projekt är det tänkt....

Hotad vattenväxt återhämtar sig försiktigt

Småsvaltingen är en mycket ovanlig vattenväxt och finns inte på många områden i landet. Den har under flera år varit på väg att bli utrotad, men har nu visat på en viss ökning. En stor del av världsförekomsten av Småsvaltingen finns i Mälaren i Stockholms län. Förutom...

Med bara en motor lyckades helikoptern landa

Ett missöde drabbade en helikopter från Skärgårdshavets helikoptertjänst på väg från Helsingfors till Mariehamn på onsdagseftermiddagen. Ett varningsljus gällande den ena motorn tändes på instrumentpanelen. Beredskapen höjdes på Mariehamns flygplats. Ambulans, polis...

Idag är det inte mycket vind för seglarna på fjärden