RSS

Du kan också få senaste nytt från Skärgårdsbryggan i RSS-fomat. Adressen är: http://skargardsbryggan.com/rss/ RSS är ett standardiserat sätt att förmedla nyheter i kortform. Detta innebär att du kan prenumerera på nyhetsrubriker och sammandrag utan att besöka...

Dålig is lockade påskfirare

Foto: Lasse Söderman Under påskhelgen gavs troligen säsongens sista chans att nyttja skärgårdens isar. Den strålande vårsolen tärde hårt på havsisen som blev märkbart sämre för var dag som gick. Ändå var det många påskfirare som tog sig ut på fladar och fjärdar för...

Stora kunskapsluckor om källorna till dioxiner

Kunskaperna om varifrån dioxiner och andra långlivade miljögifter som hittas i människor och djur kommer är mycket dåliga. Det konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. Halterna i miljön har under en längre tid minskat, men minskningen går allt långsammare. I...

RUFS ger skärgården dåligt med utrymme

Många av de instanser som svarat på Regionplane- och trafikkontorets remiss för fortsatt arbete med den regionala utvecklingsplanen, RUFS. SIKO menar att skärgårdsområdena inte fått det utrymme i RUFS som krävs Nu hoppas man på det delregionala fördjupningsarbetet för...