Ny version av Det levande Sjökortet

Ostkusten uppdateras Nu kommer en uppdaterad version av Det levande Sjökortet för ostkusten. Version 2.0 innehåller uppdaterade sjökort, ett nytt sjökort (714) samt nu med större överlapp mellan sjökorten. Gästhamnsinformationen är uppdaterad och flera nya hamnar har...

Messing vill rädda räddningshelikoptrar

”Sjöräddningen måste fungera” Ska ersättas med minst lika bra helikoptrar Som vi tidigare rapporterat om på Skärgårdsbryggan anser Sjöfartsverket att Sjöräddningen behöver räddningshelikoptrar i såväl Stockholms som Göteborgs skärgårdar. Detta blir ett...

Maritima museerna vill ha mer pengar

Vill rädda marinens kulturarv Idag mottar regeringen Statens maritima museers budgetunderlag för år 2006. Myndigheten begär ökade resurser för att tillräckligt snabbt kunna dokumentera och bevarande delar av marinens kulturarv, som annars riskerar att försvinna i och...

Landsbygden ska inte underskattas!

Tycker Glesbygdsverket – Landsbygdens resurser behöver göras tydliga ute i län och regioner, säger Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin. Det bor totalt över två miljoner människor i glesbygds-, landsbygds- och skärgårdsområden. Deras insatser för...

Kallt och sol

Sol. 10 grader kallt. Svaga nordvästvindar.