Skarvjakt i Östergötland tillåts

Trots att det strider mot EU:s fågeldirektiv kommer Länsstyrelsen i Östergötland att fortsätta ge tillstånd för skyddsjakt av skarv. Enligt Thomas Modin på Länsstyrelsen lutar man sig mot den svenska lagstiftningen som fortfarande gör det möjligt för länsstyrelserna...

Ishinder tvingar Waxholmsbolaget ändra turerna

Trafikinformation Tillägg /ändringar Vintertidtabell 2004-2005 Tabell 12 Tess är inställd tills vidare p.g.a issituationen. Svävartrafiken, blå turer körs. Observera att svävarturerna måste förbeställas och endast är för passagerare med Ö-kort. Tabell 13 Tess och...

Frysning av statligt bredbandstöd

Den 22 December 2004 meddelade Näringsdepartementet att på grund av det statsfinansiella läget så kan inget anslagssparande från år 2004 användas under år 2005. Frysningen gäller alla medel som fördelas i förordningen 2001:350 ortssammanbindande nät och även...

Det tunna snötäcket blir allt tunnare och vattennivån är lägre