Vad är allemansrätten egentligen?

Det undrar många Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Men allemansrätten i sig är ingen lag, och inte i...

Polo M lossdragen

Polo M under lossdragningen, 2004-11-30. Foto: Kustbevakningen Det utanför Gotland grundstötta fartyget Polo M drogs i dag, tisdag, loss. Ytterst lite olja rann ut under lossdragningen. Polo M ligger nu uppankrad och reparationsarbeten pågår på det skadade skrovet....

Alla partier vill slopa arvs- och gåvoskatten

Skatten på arv och gåva tas bort från och med den 1 januari 2005. Det vill skatteutskottet och ger därmed sitt stöd till regeringens förslag. Förslaget innebär att om ett dödsfall inträffar efter utgången av 2004 eller om en gåva skänks efter denna tidpunkt ska arvs-...

Om Anders slaskar, braskar julen enligt gammalt talesätt