88 dagar på 17 minuter

Fredrik Wretman ställer ut på Sjöhistoriska museet En bild ur bildspelet på SjöhistoriDen 10 mars 2003 avgick marinens utbildningsfartyg HMS Carlskrona från Karlskrona för att göra en resa till Magellans sund, runt Sydamerika och tillbaks igen. På kommandobryggan...

Miljövänlig kollektivtrafik till sjöss

SL ska driva sjöbussar Landstingsfullmäktige hade sammanträde i veckan. Då beslutade man att satsa på sjöbussar i Stockholm och att det är SL som ska driva dem. (Dom är kanske bättre på sjötrafik än andra landstingsbolag. Red kommentar) Försenade Sjöbussarna var...

Ny tryckkammare till Karolinska i Solna

Större och bättre Så här imponerande är den nya tryckkammaren på KS Den 18 oktober 2004 tecknade Karolinska Universitetssjukhuset avtal med tyska Haux-Life-Support GmbH angående leverans av en ny intensivvårdstryckkammare för hyperbar oxygenbehandling (HBO)....

Svensk ubåt med besättning dyker upp i USA

Ska samöva ubåtsjakt Försvarsmakten kommer att samöva med USA på ubåtsområdet. En svensk ubåt av Gotlandsklassen med svensk militär personal kommer under ett år att samöva med amerikanska marinen i USA. Man kommer att vara baserad på amerikanska marinbaser både på...

Svenska laxfiskare får välkommet tillskott

Finnarna bjuder De svenska fiskarna har fått extratilldelning på att ta upp 15.000 laxar. Det är våra bröder från Finland som delar med sig nu när svenskarna redan dragit upp sin tilldelning för i år. – Därmed kan de svenska laxfiskarna fortsätta fisket fram...