Nytt skärgårdspolitiskt program

Skärgårdsplanering viktig En levande skärgård med hav, öar och frakter Skärgårdsplaneringen är en följd av RUFS 2001, där det särskilt betonas att delregional planering bör utvecklas för skärgården. I budgeten för Stockholm läns landsting för 2004 fick Regionplane-...

Mer pengar till fiskevård 2005

Sök bidrag nu Sök bidrag för fiskevård senast den 22 oktober 2004. Det finns 28 miljoner avsatta i budgetpropositionen för 2005. Detta är en ökning med fem miljoner jämfört med förra året. Under de senaste åren har mellan 600 000 och 1 100 000 kronor beviljats till...

Nio miljögrupper delar på 5 miljoner kronor

700.000 kronor till Sportfiskarna Naturvårdsverket har i år haft i uppdrag att fördela ett nytt bidrag till miljöorganisationernas arbete, sammanlagt fem miljoner kronor. Kravet för att kunna få bidrag var att projektet bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen,...

Turismen i Värmdö

Kommunen arrangerar öppet möte Typisk turistisk Saltkråkeidyll, fast i Värmdö skärgårdDen 12 oktober arrangerar Värmdö kommun ett öppet möte i Gustavsbergsteatern betitlat: Företagens betydelse för turistindustrins utveckling i Värmdö Kommunstyrelsens ordförande Lars...

Norrtälje satsar på naturvård

Om allt går som det skall Om Norrtälje kommun får det statsbidrag på ca 1,5 miljoner kronor som man ansökt om, kommer man rusta upp ett antal naturområden. Bland annat gäller det Mellingeholms och Sessöns hagmarker samt Långgarnsvikens havsstrandängar, uppger...