Junius, Midsommarmånad, hafwer 30 dagar

På SMHI,s hemsida beskrivs juni enligt gamla bondepraktikan som följer: Dagen är 15 timmar och 50 minuter lång. Och Solen löper i Krabban och är deruti ifrån den 12 Juni intill den 14 dag Juli. Midsommarmånad säger: Nu will jag mitt hö afslå, Och rifwa detsamma också,...

Rapport från Stockholms Sjögård

Varvsön Beckholmen Nya Djurgårdsvarvet Kommersiella fartyg, segelfartyg, ångfartyg samt stora och små yachter i skön maritim förening. Planarbetet fortskrider. Informationsmöte med bl a Djurgårdsförvaltningen och planarkitekt Lena Steffner från Stadsbyggnadskontoret i...

Njut av denna annandag Pingst! Kanske är det den sista helgdagen till förmån för 6 juni

Något varmare

Växlande molnighet, sjöbris, 15 grader