Svenska rederier satsar på Östersjön

I samband med EU utvidgningen i maj – då Östersjön samtidigt blir ett Europeiskt innanhav – kommer de svenska rederierna att satsa stort på trafiken i Östersjön. Vi har redan märkt en ökad passagerartrafik och handel och därmed ökade frakter, säger...

Varning för fisk i Finland

Det finländska Livsmedelsverket anser att lax och stor strömming som fångats i Östersjön innehåller så mycket dioxiner och PCB att de rekommenderar att barn, ungdomar och vuxna i fertil ålder inte äter sådan fisk mer än högst ett par gånger i månaden. Men bortsett...

Häckande berguvshona stoppade verksamhet

Det är inte alltid företagsekonomi och miljö går hand i hand. Företaget Rimbo Jord & Maskiner AB har dock satt miljöns intressen främst i denna historia. En berguvshona byggde bo i ett jordförädlingsverk som tillhör Rimbo Jord & Maskiner AB. Berguven –...

På grund av DNS-server problem blev det inga nyheter igår. De kommer nu istället