Sista sommardagen enligt almanackan, men vädermässigt finns ännu hopp om fortsättning

Mest sol

Växlande molnighet med en hel del sol men också några regnstänk, nordlig vind, 7 meter, 12 grader

Fredningsområde för småfisk

Skärgårdsstiftelsen tar initiativ För att säkra tillgången på fisk i skärgårdsvattnen kommer landstinget genom Skärgårdsstiftelsen att aktivt verka för bildandet av fredade vattenområden i skärgården. Det beskedet ger skärgårdsstiftelsens ordförande Dag Larsson (s)...

Förbud mot fiske efter långa

Gäller Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön Årets svenska kvot av långa i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske efter långa i området från och med...