Sportlovets sista dag – i morgon börjar Båtmässan

Skärgårdar

Viktigt att de bebos året runt Vi hittade en riksdagsmotion av Annelie Enochson (kd) angående vikten av att det finns året runtboende i skärgårdarna Motion till riksdagen 2002/03:Bo258 av Annelie Enochson (kd) Skärgårdar...

Digitalt sjökort för hela ostkusten

Se det på Båtmässan Sjöfartsverket ger i samband med båtmässan Allt för Sjön i Stockholm ut ytterligare ett digitalt sjökort. Försäljningen börjar i direkt anslutning till mässan i Stockholm. Alla ostkustens sjökort är nu samlade i den nya produkten. Tidigare har...

Frivilliga SSRS räddar flest på sjön

Välmotiverade besättningar Aldrig förr har Sjöräddningssällskapet deltagit i så många sjöräddnings- och assistansinsatser som under 2002. Orsakerna till utvecklingen är främst att Sällskapets besättningar har en hög ambitionsnivå och är välmotiverade för de uppdrag...