Sjöfartsverket utreder fritidsbåtsregister

Obligatorisk ansvarsförsäkring Regeringen ger i dagarna Sjöfartsverket uppdraget att utreda förutsättningarna för ett fritidsbåtsregister. Syftet med detta är att det ska vara möjligt att införa en obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar. Enligt vad...

Fritt handredskapsfiske

Regeringsförslag i ”Vissa fiskefrågor” Av regeringskansliets hemsida framgår att Jordbruksdepartementet lägger en proposition i ”Vissa fiskefrågor” i mitten av mars. Det förväntas att innehållet kommer att behandla det kustnära fisket, det fria...

Dyrare på Ålandsbåtarna

Passageraravgift ska rädda finsk flagg Finska rederier har börjat flagga om sina färjor från finskt till svenskt flagg. Skälet är, som alltid, ekonomiskt. För att undvika en fortsättning på utflaggningen överväger Landskapsstyrelsen på Åland att införa en...

Sol

Sol 10 grader kallt. Nordlig vind

En härlig vinterdag.